PUBLIKASJONER

Nedenfor følger en opplisting av artikler Elisabeth skrev i 2005-2010 for magasiner utgitt av NBBL (BO og Bomagasinet), samt boligbyggelag tilknyttet NBBL.

•     Utbyggingsavtaler

•     Bruksoverlating

•     Styret i arbeid- kjøp av varer og tjenester

•     Diskriminering i borettslag

•     Overføring av boligbyggelagsandelen

•     Styrets tjenestetid

•     Ansvaret for barns skadeverk

•     Borettslagets formål

•     Dyrehold i boligselskaper

•     Leietagers mislighold

•     Utleiers vedlikeholdsplikt

•     Varmepumper i borettslag og sameier