ADVOKATENE

Elisabeth Njøsen

Elisabeth Njøsen

Advokat

Elisabeth var ferdig utdannet jurist i 1997 med laud på alle avdelinger, og fikk advokatbevilling i år 2000. Etter en kort vikarjobb som juridisk rådgiver i NHO i 1998, jobbet hun 3 år og 7 måneder som advokatfullmektig, og senere advokat i et Oslobasert firma. Hun tilbrakte noen år som kommuneadvokat i Nes i Akershus, og 6 år som advokat i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL). I januar 2011 startet hun egen advokatpraksis på Gol, og denne driver hun fortsatt.

Elisabeth har vært med på å bygge opp et undervisningsnettsted for privatrett grunnfag for NKS, samt publisert en del mindre juridiske artikler. I årene 2006-2010 har hun vært medlem av NBBL sitt ekspertpanel til besvarelse av juridiske spørsmål i Bo og Bomagasinet. Hun arbeider også med en bok innen faget boligrett. Boken regnes med å være ferdigstilt i løpet av 2016.

For oversikt over publikasjonene – se her

Utdannelse:
1992-1998: Laudabel juridisk embedseksamen.
1997: Lovdatakurs.
Høsten 1991: Examen philosophicum på friundervisningen i Kongsvinger.
Sommeren 91: Fonetikk og Lingvistikk, UIO.
1989-1991: Øvrebyen videregående skole i Kongsvinger, naturfaglinjen.

Arbeidserfaring:
01.01.2011-: Egen advokatpraksis
2005-2010: Advokat i AL Norske Boligbyggelags Landsforbund.
2002-2004: Fra 01.08.02 og ut 2004 jobbet jeg som kommuneadvokat i Nes i Akershus.
1998-2002: Advokatfullmektig og advokat i Langseth Hafr Skard Advokatfirma, som siden fusjonerte til firmaet Langseth & Co advokatfirma DA.
1998: Fra 25.05.98 og ut året var jeg juridisk rådgiver i NHO.
1997: Utarbeidet undervisningsprosjekt for grunnfag privatrett for NKS.
1997-2001 Jeg jobbet som veileder for de studentene som var tilknyttet ovennevnte prosjekt til sommeren 2001.
1996-1997: To somre og en påske har jeg vært fengselsbetjent ved Ila landsfengsel og sikringsanstalt.
1993-1998: I fem år rettet jeg jussoppgaver for første avdeling og grunnfag privatrett under advokat Ola Viken.
Høsten 1991: Jeg var hjelpelærer på Vennersberg barneskole og plantet skog for noen skogeiere i Kongsvinger.
1998-1995: Syv somre og noen juleferier har jeg vært fabrikkarbeider på Dynoplast industrier AS i Kongsvinger.

Gründer-/styreerfaring:
01.01.2011-: Egen advokatpraksis.
2008-2010 Enkeltpersonsforetaket som driftet friluftsgruppa.no, ble senere omdannet til ’’Elisabeth Njøsen uten skrivesperre’’.
2006-2007: Ett år som styreleder i Funksjonærforeningen i NBBL (Organisasjon for de ansattes velferd, som styrer pengepotten til dette formålet).
2005-2006: Ett år som styremedlem i Funksjonærforeningen i NBBL.
2005-2006: Styremedlem i sameiet Eiriksgate 2.
2004-2007: Opprettet og drev Friluftsgruppa.no for friluftsinteresserte.

Marianne Ulsund

Marianne Ulsund

Advokatassistent

Marianne er utdannet administrativ koordinator ved Norges Yrkesakademi. Etter studiet arbeidet hun ett år som kontorassistent ved Arkitektskap AS i Oslo. Høsten 2019 flyttet hun til Valdres, og i februar 2020 startet hun som advokatassistent i Advokat Njøsen AS.

I Advokat Njøsen AS vil hun i tillegg til å være kontorleder hovedsakelig assistere/bistå advokat med saker innenfor eiendomsoverskjøtning og bostyreoppdrag.

Telefon: 481 23 045
Mail: marianne@njosen.no

KONTAKT

Telefon: 995 76 437

Mail: advokat@njosen.no
Postadresse: Postboks 8 – 3561 Hemsedal
Besøksadresse: Sentrumsvegen 130 – 3550 Gol

5 + 14 =