ADVOKATENE

Elisabeth Njøsen

Elisabeth Njøsen

Advokat

Elisabeth var ferdig utdannet jurist i 1997 med laud på alle avdelinger, og fikk advokatbevilling i år 2000. Etter en kort vikarjobb som juridisk rådgiver i NHO i 1998, jobbet hun 3 år og 7 måneder som advokatfullmektig, og senere advokat i et Oslobasert firma. Hun tilbrakte noen år som kommuneadvokat i Nes i Akershus, og 6 år som advokat i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL). I januar 2011 startet hun egen advokatpraksis på Gol, og denne driver hun fortsatt.

Elisabeth har vært med på å bygge opp et undervisningsnettsted for privatrett grunnfag for NKS, samt publisert en del mindre juridiske artikler. I årene 2006-2010 har hun vært medlem av NBBL sitt ekspertpanel til besvarelse av juridiske spørsmål i Bo og Bomagasinet. Hun arbeider også med en bok innen faget boligrett. Boken regnes med å være ferdigstilt i løpet av 2016.

For oversikt over publikasjonene – se her

Utdannelse:
1992-1998: Laudabel juridisk embedseksamen.
1997: Lovdatakurs.
Høsten 1991: Examen philosophicum på friundervisningen i Kongsvinger.
Sommeren 91: Fonetikk og Lingvistikk, UIO.
1989-1991: Øvrebyen videregående skole i Kongsvinger, naturfaglinjen.

Arbeidserfaring:
01.01.2011-: Egen advokatpraksis
2005-2010: Advokat i AL Norske Boligbyggelags Landsforbund.
2002-2004: Fra 01.08.02 og ut 2004 jobbet jeg som kommuneadvokat i Nes i Akershus.
1998-2002: Advokatfullmektig og advokat i Langseth Hafr Skard Advokatfirma, som siden fusjonerte til firmaet Langseth & Co advokatfirma DA.
1998: Fra 25.05.98 og ut året var jeg juridisk rådgiver i NHO.
1997: Utarbeidet undervisningsprosjekt for grunnfag privatrett for NKS.
1997-2001 Jeg jobbet som veileder for de studentene som var tilknyttet ovennevnte prosjekt til sommeren 2001.
1996-1997: To somre og en påske har jeg vært fengselsbetjent ved Ila landsfengsel og sikringsanstalt.
1993-1998: I fem år rettet jeg jussoppgaver for første avdeling og grunnfag privatrett under advokat Ola Viken.
Høsten 1991: Jeg var hjelpelærer på Vennersberg barneskole og plantet skog for noen skogeiere i Kongsvinger.
1998-1995: Syv somre og noen juleferier har jeg vært fabrikkarbeider på Dynoplast industrier AS i Kongsvinger.

Gründer-/styreerfaring:
01.01.2011-: Egen advokatpraksis.
2008-2010 Enkeltpersonsforetaket som driftet friluftsgruppa.no, ble senere omdannet til ’’Elisabeth Njøsen uten skrivesperre’’.
2006-2007: Ett år som styreleder i Funksjonærforeningen i NBBL (Organisasjon for de ansattes velferd, som styrer pengepotten til dette formålet).
2005-2006: Ett år som styremedlem i Funksjonærforeningen i NBBL.
2005-2006: Styremedlem i sameiet Eiriksgate 2.
2004-2007: Opprettet og drev Friluftsgruppa.no for friluftsinteresserte.

Elin Solveig Bondli Lauvrud

Elin Solveig Bondli Lauvrud

Advokatfullmektig

Elin er født og oppvokst på en gård på Geilo, og tar gradvis over landbruksdriften. Under studiene hadde hun en 8-ukers praksisperiode hos advokatfirmaet Mørch. Fra Mai 2018 har hun arbeidet 30 % som juridisk medhjelper i advokat Njøsen AS. Det siste halvåret av studiene skrev Elin masteroppgave om innløsning av festetomt. Hun var ferdig utdannet jurist fra Universitetet i Oslo i desember 2018. Elin ble ansatt som advokatfullmektig hos Advokat Njøsen AS i januar 2019.

Kontakt:
Telefon: 911 53 143
fullmektig@njosen.no

 


KONTAKT

Telefon: 995 76 437

Mail: advokat@njosen.no
Postadresse: Postboks 8 – 3561 Hemsedal
Besøksadresse: Sentrumsvegen 130 – 3550 Gol

1 + 4 =